Huidige maanstand


Laatste kwartier
Laatste kwartier

De maan staat nu in Weegschaal
De maan is 22 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Vrijdag 8 december: lezing ‘Christiaan Huygens en het lenzenslijpen in de 17de eeuw’

Tiemen Cocquyt

Vrijdag 8 december houdt Tiemen Cocquyt een lezing genaamd ‘Christiaan Huygens en het lenzenslijpen in de 17de eeuw’. Cocquyt is conservator in Museum Boerhaave te Leiden. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op optische instrumenten in de 17de eeuw. Met ondersteuning van een NWO-beurs onderzocht hij in 2016 talloze vroege telescopen uit binnen- en buitenlandse collecties.

“Niemand ter wereld maakt betere telescopen dan ik, want alleen met mijn instrumenten kan je de maan van Saturnus zien”. Zo beweerde Christiaan Huygens, met enige hoogmoed, enkele jaren na zijn ontdekking van het maantje Titan. Lenskwaliteit was van essentieel belang in de sterrenkundige praktijk van de 17de eeuw. Maar ook was de lensslijppraktijk weerbarstig, goed glas nauwelijks te vinden, en de optische theorievorming slechts beperkt van invloed op de materiële productie van telescopen.
Hoe moeten we, 350 jaar na dato, oordelen over Huygens’ bewering? In deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van een omvangrijk onderzoek, waarin bewaard gebleven telescopen uit de 17de eeuw met extreme nauwkeurigheid – interferometrisch – op kwaliteit zijn getest. Vormden Huygens’ telescopen de kwalitatieve mijlpaal die we, op grond van zijn ontdekkingen, mogen verwachten? En slaagde hij er in de voortdurende concurrentie op lensslijpvlak bij te benen? Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Vrijdag 24 november: mini-ALV en thema- waarneemavond

Vrijdag 24 november is er weer de jaarlijkse mini ALV. De agenda daarvoor vinden jullie hieronder. Het is tevens een thema- waarneemavond die door de leden zelf kan worden ingevuld. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Agenda Mini Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
1. Opening.
2. Vaststellen contributie
3. Verenigingsavond:

a. wijzigen van vrijdag naar donderdag
b. de aanvangtijd te wijzigen van 20:30 in 20:00

3. Rondvraag.
4. Sluiting.

Vrijdag 10 november lezing Jos de Boer: Zo worden Zonnestelstels gemaakt

Jos de Boer

Komende vrijdag 10 november houdt Jos de Boer een lezing genaamd ‘Zo worden zonnestelsels gemaakt’.  Tijdens zijn studie “Astrophyisics and Space Research” aan de Universiteit van Utrecht heeft Jos de Boer gewerkt aan de ontwikkeling van een spectro-polarimeter voor het meten en karakteriseren van aerosolen (fijnstof) in de aardatmosfeer. Polarisatie en stof zijn twee belangrijke thema’s gebleven in zijn onderzoek. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden gebruikte hij polarisatie om de lichtzwakke stofschijven rondom heldere jonge sterren af te kunnen beelden. In deze periode werkte hij voor twee jaar bij de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili om gebruik te kunnen maken van de nieuwe “high-contrast imager” SPHERE aan de Very Large Telescope. Met dit instrument heeft hij veel van dit soort stofschijven (vaak voor de eerste keer) in beeld gebracht, wat een belangrijke bijdrage levert aan ons begrip over het ontstaan van planeten uit deze protoplanetaire schijven.
De Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant had al bedacht dat het ontstaan van planeetstelsels een noodzakelijke bijkomstigheid is uit het ontstaan van sterren. Het heeft vervolgens nog zo’n 250 jaar geduurd voordat we de technologie ontwikkelden om de theorie van Kant te bevestigen en uit te breiden. Tijdens deze lezing zullen we de vraag beantwoorden hoe planeetstelsels ontstaan. Daarvoor gaan we op zoek naar de allereerste bouwstenen voor sterren en planeten in moleculaire wolken; reizen we door naar protosterren waaromheen de eerste stofschijven ontstaan; volgen de evolutie van deze schijven in protoplanetaire schijven en puinschijven; om tot slot uit te komen bij planeetstelsels vergelijkbaar met ons zonnestelsel. Naast een samenvatting van deze ontstaansgeschiedenis zal er worden gekeken naar de meest recente ontwikkelingen in dit onderzoeksveld, met een nadruk op protoplanetaire schijven en exoplaneten. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Vrijdag 27 oktober Thema-avond – De Astrodokter geeft raad: mijn eerste kijker / telescoop: waar moet ik op letten?

Vrijdagavond 27 oktober komt de astrodokter langs bij Huygens. De astrodokter is niet 1 persoon maar elk Huygenslid kan de astrodokter zijn. Evenals de vorige keren is het de bedoeling dat iedereen op de clubavond vrij is in het stellen van vragen die met het sterrenkundige onderwerp te maken heeft. Hierdoor kunnen vragen over beginnersonderwerpen ook aan bod komen en door anderen worden beantwoord. Voor de komende verenigingsavond is het onderwerp: mijn eerste kijker / telescoop: waar moet ik op letten? Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

28 oktober: Kom sterrenkijken tijdens Nacht van de nacht

logo_nvdn.pngLaat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement, georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Dit jaar is de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober en valt toevallig samen met de 7e Internationale Maankijkdag (Observe the Moon Night), een initiatief van NASA.

Deze avond kunt u in Papendrecht bij onze sterrenwacht met een telescoop naar de Maan en de sterren kijken. De maan is in het eerste kwartier en staat optimaal aan de avondhemel. Deskundige vrijwilligers geven graag tekst en uitleg over de sterrenhemel en hun hobby sterrenkunde. Bij helder weer staan de telescopen van 19:00 tot 22:30 opgesteld. De toegang is gratis. Sterrenwacht Huygens bevindt zich aan de Matenaweg 1 te Papendrecht (nabij Wijngaarden).

De Maan in Eerste Kwartier

De Maan in Eerste Kwartier

Volgende pagina »

Back to Top ↑