Huidige maanstand


Afnemende maan
Afnemende maan

De maan staat nu in Ram
De maan is 17 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Vrijdag 9 maart Lezing: Exoplaneten. Spreker: Ignas Snellen.

Er voltrekt zich een ware revolutie in de studie naar extrasolaire planeten. Nog geen vijftien jaar geleden waren de acht planeten in ons eigen zonnestelsel de enige die we kenden.
Sinds de ontdekking van planeten rondom andere sterren rollen we van de ene verrassing naar de andere. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. We komen steeds dichter bij de ontdekking van een tweeling Aarde, en de grote vraag zal zijn of er mogelijk leven op zo’n planeet kan
voorkomen. Om dit laatste vraagstuk op te lossen staan we voor nog grote technische uitdagingen.

Ignas Snellen is universitair hoofddocent in Leiden en bestudeert planeten buiten het zonnestelsel met name door planeetovergangen.

Comments are closed.

Back to Top ↑