Huidige maanstand


Volle maan
Volle maan

De maan staat nu in Waterman
De maan is 15 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Programma van Christiaan Huygens tweede helft 2015 is verschenen

header

Zojuist is het programma van sterrenkundevereniging Christiaan Huygens gepubliceerd voor de tweede helft van 2015. Het programma is hier te vinden. De eerste bijeenkomst in het nieuwe programma is de lezing op vrijdag 4 september door Tjibaria Pijloo over sterrenclusters.

Share

Vrijdag 12 juni: lezing over vrouwen in de astronomie

06-payneOp vrijdag 12 juni zal Christian Schriks een lezing houden over vrouwen in de astronomie. Wie zich verdiept in de wereld van de Astronomie komt als snel tot de ontdekking dat het vakgebied gedomineerd wordt door mannen. Echter, wanneer we wat verder kijken blijken er een aantal zeer belangrijke ontdekkingen en inzichten door vrouwen ontwikkeld te zijn. In vrouwen in de Astronomie besteden we aandacht aan het leven van diverse vrouwen, zoals Hypatia uit Alexandrië, Caroline Herschel, Williamina Stevens Flemming, Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt, Cecilia-Payne Gaposchkin (afbeelding hiernaast), Vera Rubin en Jocelyn Bell Burnell die niet alleen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Astronomie, maar vaak ook een interessant, maar bewogen leven achter de rug hebben. Veel van deze vrouwen zijn niet bekend en hebben helaas niet de erkenning gekregen die zij verdienen. Behalve een historische kijk op de verschillende ontdekkingen, behandelen we een aantal basis concepten uit de astronomie, zodat u het belang van de ontdekking op waarde kunt schatten. De lezing vindt plaats bij onze clublocatie Streeknatuurcentrum Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 te Papendrecht, op de grens met Wijngaarden. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Share

29 mei a.s. lezing Daniëlle Futselaar over Ruimte illustraties

futselaarKepler186illustrationDaniëlle Futselaar is illustrator en vormgever en sinds 2011 in contact met het SETI Institute, NASA Ames en het Carl Sagan Center, waarvoor zij regelmatig illustraties en grafisch werk mag verzorgen. In haar presentatie op deze thema- en waarneemavond bespreekt zij diverse art impressions voor het SETI Institute en NASA Ames en ruimte gerelateerd werk. Ze zal een uitleg geven hoe deze tot stand gekomen zijn en hoe de samenwerking met haar opdrachtgevers tot op heden verloopt. Voorbeelden van het werk van Daniëlle zijn onder andere ook te vinden op http://artsource-danielle.blogspot.nl/?view=magazine.

Na de pauze worden deelnemers van de Astrovaçance 2015 in de gelegenheid gesteld om foto’s/films te laten zien met daarbij eventueel een toelichting hoe ze gemaakt zijn.

Share

Promotie Huygens op vrijmarkt Koningsdag

Met Kees van der Perk als inspirator heeft de vereniging zichzelf net als vorig jaar gepresenteerd op de vrijmarkt in Papendrecht. De kraam, die naast Kees werd bemand door Maarten Pauw en Roland van Milaan, trok de nodige interesse van jong en oud. Paul heeft zijn zonnetelescopen (wit licht en H-Alpha) naast de kraam opgesteld. Helaas werd de zon vaak door wolken uit het zicht onttrokken, maar veel mensen hebben toch zonnevlekken kunnen zien. Ook was er een prachtige protuberans te zien in de H-Alpha-kijker.

2015-04-27 15.54.21

 

Wie zich meer in sterrenkunde wil verdiepen is natuurlijk van harte welkom om een keer op een verenigingsavond langs te komen (zie hier ons programma). Wie gewoon een keer (of vaker) ‘s avonds door de telescoop naar de sterren wil kijken kan zich melden voor onze sms-dienst.

Share

Vrijdag 24 april lezing over water in de kosmos

water_kosmosOp vrijdag 24 april houdt Herma Cuppen een lezing over water in de kosmos. Herma Cuppen is als universitair docent Theoretische Chemie verbonden aan het Instituut voor Moleculen en Materialen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is houder van de prestigieuze Starting Grant van de European Research Council (ERC) en een VIDI van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een deel van deze onderzoeksprojecten gaat over astrochemische vraagstukken. Herma Cuppen is onder andere geïnteresseerd in hoe moleculen zich vormen in extreme omstandigheden zoals die te vinden zijn de interstellaire ruimte. Het ontstaan of juist het ontbreken van verschillende moleculen kan ons veel vertellen over de geschiedenis van het object en de omstandigheden zoals temperatuur, druk en stralingsveld.

Omschrijving lezing: Water in de Kosmos
In deze lezing zal ik specifiek ingaan op het ontstaan van water in de ruimte. Water is een essentieel molecuul voor het ontstaan van leven op aarde en het wordt in de sterrenkunde veel gebruikt als signaalmolecuul om de vorming van sterren en van ons eigen zonnestelsel te ontrafelen. Toch is het nog niet geheel duidelijk hoe het waargenomen interstellaire water precies wordt gevormd. Het lijkt er sterk op dat het voornamelijk in de koude gebieden van het interstellair medium ontstaat als de bouwstenen van water, waterstof en zuurstof, vastvriezen op het oppervlak van kleine stofdeeltjes. Wanneer twee atomen over het oppervlak bewegen en elkaar zo tegenkomen, kunnen ze reageren en zodoende water vormen.

In de afgelopen jaren zijn er veel laboratoriumexperimenten uitgevoerd om deze chemische reacties beter te begrijpen. Hoe water uiteindelijk in zulke grote hoeveelheden op aarde kwam, is ook nog openstaand vraagstuk. Hints kunnen worden verkregen door het vergelijken van de verhouding tussen halfzwaar water (HDO) en normaal water (H2O) in de oceaan, het ijs op kometen en de waterdamp dicht in de buurt van sterren. De lezing vindt plaats bij onze clublocatie Streeknatuurcentrum Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 te Papendrecht, op de grens met Wijngaarden. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Share

Volgende pagina »

Back to Top ↑