Huidige maanstand


Eerste kwartier
Eerste kwartier

De maan staat nu in Ram
De maan is 5 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Vrijdag 26-1-2018: Lezing over Spectroscopie in de astronomie

Op vrijdag 26  januari geeft dr. ir. David ter Weel een lezing over spectroscopie in de astronomie. David ter Weele is natuurkundig ingenieur en werkzaam als o.a. stralingsdeskundige binnen de afdeling Klinisch Fysica in het Zuyderland MC in Heerlen.


Spectroscopie is een belangrijke techniek in de sterrenkunde en levert een schat aan informatie op over het universum. Vanwege de enorme omvang van het heelal zijn hemellichamen buiten het zonnestelsel alleen van grote afstand te bestuderen. Er kan nauwelijks iets gezegd worden over de chemische samenstelling van de diverse objecten in het heelal door er alleen naar te kijken. Dit gebeurt door middel van spectroscopie. Ook afstanden schatten tot zeer ver verwijderde sterrenstelsels gebeurt met deze techniek, waardoor het mogelijk wordt de evolutie en de structuur van het heelal te bepalen. Tegenwoordig is spectroscopie ook toegankelijk voor amateurastronomen. Indrukwekkende resultaten worden behaald vanuit de achtertuin. Zo is het mogelijk om met relatief goedkope apparatuur de spectraalklasse van sterren te bepalen of de afstand tot een quasar vast te stellen. Met iets duurdere apparatuur zijn er allerlei andere mogelijkheden, zoals het achterhalen hoe snel planeten als Jupiter en Saturnus om hun as heen draaien en het aantonen van methaan en ammoniak op Uranus. Dit vereist wel enige natuurkundige voorkennis. In deze lezing zal de nadruk liggen op de theorie achter spectroscopie.
De zaal is open om 20.00 uur en de lezing start 20.30 uur.

Vrijdag 12-1-2018: Nieuwjaarsbijeenkomst / Astroquiz

Behalve een nieuw kalenderjaar starten we ook weer een nieuw verenigingsjaar. Dit wordt ook deze keer weer ingeluid met de traditionele Astroquiz. Deze keer wordt de quiz verzorgd door Arie Nouwen, Jan Brandt en Paul Bakker. Iedereen wordt verzocht zelf wat hapjes en drankjes mee te nemen. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Het voorjaarsprogramma 2018 van Christiaan Huygens is verschenen!

Het programma van sterrenkundevereniging Christiaan Huygens voor de eerste helft van 2018 is verschenen. Het is hier te vinden. De aftrap wordt op vrijdag 12 januari gegeven met nieuwjaarsreceptie van Huygens plus de jaarlijks terugkerende Astrokwis.

Schenking van A.A. de Haan Stichting

Wij zijn zeer verheugd met de steun van de A.A. de Haan Stichting in de vorm van een schenking van € 1.200. Vereniging Christiaan Huygens krijgt dit bedrag ten behoeve van het renoveren van de draaibare koepel en luik van haar sterrenwacht.

De sterrenwacht aan de Matenaweg 1 in Papendrecht, met daarin onze telescoop, wordt gebruikt om de wonderbaarlijke sterrenhemel te bestuderen en is tijdens de jaarlijkse sterrenkijkdagen en de nacht van de nacht gratis opengesteld voor het publiek.

De A.A. de Haan Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan o.a. instellingen of personen in de Alblasserwaard, die zich bezighouden met culturele of sociale activiteiten.

We danken de stichting voor haar gulle bijdrage!

Vrijdag 8 december: lezing ‘Christiaan Huygens en het lenzenslijpen in de 17de eeuw’

Tiemen Cocquyt

Vrijdag 8 december houdt Tiemen Cocquyt een lezing genaamd ‘Christiaan Huygens en het lenzenslijpen in de 17de eeuw’. Cocquyt is conservator in Museum Boerhaave te Leiden. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op optische instrumenten in de 17de eeuw. Met ondersteuning van een NWO-beurs onderzocht hij in 2016 talloze vroege telescopen uit binnen- en buitenlandse collecties.

“Niemand ter wereld maakt betere telescopen dan ik, want alleen met mijn instrumenten kan je de maan van Saturnus zien”. Zo beweerde Christiaan Huygens, met enige hoogmoed, enkele jaren na zijn ontdekking van het maantje Titan. Lenskwaliteit was van essentieel belang in de sterrenkundige praktijk van de 17de eeuw. Maar ook was de lensslijppraktijk weerbarstig, goed glas nauwelijks te vinden, en de optische theorievorming slechts beperkt van invloed op de materiële productie van telescopen.
Hoe moeten we, 350 jaar na dato, oordelen over Huygens’ bewering? In deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van een omvangrijk onderzoek, waarin bewaard gebleven telescopen uit de 17de eeuw met extreme nauwkeurigheid – interferometrisch – op kwaliteit zijn getest. Vormden Huygens’ telescopen de kwalitatieve mijlpaal die we, op grond van zijn ontdekkingen, mogen verwachten? En slaagde hij er in de voortdurende concurrentie op lensslijpvlak bij te benen? Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Volgende pagina »

Back to Top ↑