Privacy beleid

PRIVACY BELEID VOOR MOBIELE APP

PLANETENPAD ALBLASSERBOS

Laatst bijgewerkt 28 september 2019

De vereniging van weer- en sterrenkunde Christiaan Huygens (“wij” of “ons” of “onze”) respecteert de privacy van onze gebruikers (“gebruiker” of “u”). Dit privacy beleid legt uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beschermen wanneer u onze mobiele applicatie (de “applicatie”) bezoekt. Lees deze privacy policy aandachtig door. 
U KUNT DEZE APPLICATIE NIET GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.  We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de “laatst bijgewerkte” datum van dit privacy beleid te updaten. U wordt aangemoedigd om dit privacy beleid periodiek door te lezen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van, zal onderworpen zijn aan en zal worden geacht de wijzigingen in een herzien privacy beleid te hebben aanvaard door uw voortgezette gebruik van de applicatie na de datum waarop dit herziene privacy beleid is geplaatst.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op de online/mobiele winkel van derden van waaruit u de applicatie installeert of betalingen doet, inclusief eventuele in-game virtuele items, die ook gegevens over u kunnen verzamelen en gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevens die door een dergelijke derde partij worden verzameld.

VERZAMELEN VAN UW GEGEVENS
We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen.  De informatie die we kunnen verzamelen via de applicatie is afhankelijk van de inhoud en materialen die u gebruikt, en omvat:

Persoonsgegevens
Demografische en andere persoonlijk identificeerbare informatie (zoals uw naam en e-mailadres) die u ons vrijwillig geeft bij het kiezen om deel te nemen aan verschillende activiteiten met betrekking tot de applicatie, zoals feedback verzenden en reageren op enquêtes.

Geo-locatie informatie
We kunnen vragen om toegang of machtiging tot en bijhouden van locatie-gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat, doorlopend of tijdens het gebruik van de applicatie, om locatie gebaseerde diensten te bieden. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat. Echter zal men dan geen gebruik kunnen maken van de applicatie.

Toegang tot mobiele apparaten
We kunnen vragen om toegang tot of toestemming voor bepaalde functies vanaf uw mobiele apparaat, met inbegrip van uw mobiele apparaat [Bluetooth, agenda, camera, contacten, microfoon, herinneringen, SENSoren, SMS-berichten, sociale media-accounts, opslag,] en andere Functies. Als u onze toegang of machtigingen wilt wijzigen, kunt u dit doen in de instellingen van uw apparaat. Echter zal men dan geen gebruik kunnen maken van de applicatie.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE
Het hebben van accurate informatie over u stelt ons in staat om u een soepele, efficiënte en op maat gemaakte ervaring te bieden. In het bijzonder kunnen we via de applicatie verzamelde informatie gebruiken om:
         1. Verzamel anonieme statistische gegevens en analyses voor intern gebruik of met derden.
         2. Verhoog de efficiëntie en werking van de applicatie.
         3. Bewaak en analyseer gebruik en trends om uw ervaring met de applicatie te verbeteren.
         4. U op de hoogte stellen van updates voor de toepassing.
         5. Vraag feedback over het gebruik van de applicatie.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS
We kunnen informatie die we over u hebben verzameld in bepaalde situaties delen. Uw gegevens kunnen als volgt worden bekendgemaakt:
Door de wet of om rechten te beschermen
Als we van mening zijn dat het vrijgeven van informatie over u noodzakelijk is om te reageren op een juridisch proces, om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken of te verhelpen, of om de rechten, eigendom en veiligheid van anderen te beschermen, kunnen we uw informatie delen zoals toegestaan of vereist toepasselijk recht, regel of regelgeving. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

TRACEERTECHNOLOGIEËN, BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE
We gebruiken administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Hoewel we redelijke maatregelen hebben genomen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen, moet u zich ervan bewust zijn dat ondanks onze inspanningen geen beveiligingsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn, en dat geen enkele methode van gegevensoverdracht kan worden gegarandeerd tegen onderschepping of andere vorm van misbruik.  Alle online gepubliceerde informatie is kwetsbaar voor interceptie en misbruik door onbevoegde partijen.  Daarom kunnen we geen volledige beveiliging garanderen als u persoonlijke gegevens verstrekt.

BELEID VOOR KINDEREN
We vragen niet bewust om informatie van of de markt voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als u zich bewust wordt van gegevens die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

NEEM CONTACT MET ONS OP:
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Vereniging van weer- en sterrenkunde Christiaan Huygens (locatie NVWA streeknatuurcentrum Alblasserwaard).|
Adres: Matenaweg 1.
Plaats: Papendrecht (nabij Wijngaarden).
Telefoon secretaris: 0621 530 173
E-mail: chr.huygens@gmail.com.

Het bovenstaande privacy beleid is bekrachtigd door het bestuur.

Plaats/datum: Papendrecht, 4 oktober 2019

Handtekening namens het bestuur.

De voorzitter

F.G.Th. Rodenburg