Huidige maanstand


Eerste kwartier
Eerste kwartier

De maan staat nu in Weegschaal
De maan is 8 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

De Vereniging

Vereniging “Christiaan Huygens” wordt gevormd door een aantal enthousiaste mensen met sterrenkunde (astronomie) als gemeenschappelijke hobby.
Iedereen krijgt de vrijheid deze hobby op zijn/haar eigen wijze te beoefenen. De vereniging heeft 50 á 60 leden.
De vereniging heeft het volgende te bieden:

Verenigingsavonden.

Eens in de twee weken houden we op vrijdag een verenigingsavond in het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard. In het programma onderscheiden we twee soorten avonden, lezingen en thema/waarneemavonden.
Geregeld nodigen we sprekers uit voor het geven van een lezing. Vaak is de spreker een professioneel astronoom die verteld over zijn wetenschappelijk onderzoeksgebied. Maar er zijn eveneens veel zeer deskundige amateurs die lezingen verzorgen. Ook vanuit onze eigen gelederen hebben we enkele mensen die een lezing kunnen en willen geven. Niet-leden kunnen een lezing bijwonen voor €3,-. Bij herhaaldelijk bezoeken van lezingen vragen we de bezoeker om lid te worden.
Verder zijn er besloten Thema-/waarneemavonden. Op deze avonden zijn diverse activiteiten mogelijk. Zo wordt er een korte voordracht gegeven door een van onze leden, kan er bij helder weer worden waargenomen, en bij slecht weer is er ruimte om een film te kijken of kunnen leden vertellen over waarnemingen en eigen gemaakte astronomiefoto’s. Onderling wisselen we tips en ervaringen uit. Op deze avonden gaan we ook in op actuele gebeurtenissen die met de hobby te maken hebben.

Sterrenwacht.

De vereniging bezit een eigen Sterrenwacht met daarin een 11 inch Celestron Schmidt-Cassegrain telescoop (kortweg C11) en een 10 inch Newton telescoop op een Dobson-montering. Leden kunnen waarnemen met deze telescopen. Naast de geplande verenigingsavonden worden er namelijk vanuit de sterrenwacht ad hoc waarneemavonden georganiseerd. Kort voor zo’n ongeplande waarneemsessie ontvangen de mensen die zich daarvoor aangemeld hebben een sms met een bericht dat de sterrenwacht die avond open zal zijn.

Uitleentelescoop.

De vereniging heeft een kleine eenvoudige uitleentelescoop, een 60 mm refractor. Leden die geen eigen kijker bezitten mogen deze kijker meenemen en zo ervaring opdoen met het zelfstandig waarnemen. Hiervoor wordt een kleine huur en een borgsom gevraagd.
Hier kunt u de precieze regels met betrekking gebruikssregeling uitleen-telescoop nalezen.

Boeken en Tijdschriften.

De vereniging bezit een aantal boeken en tijdschriften. De boeken kunnen door leden worden geleend.

Extra activiteiten.

Buiten dit alles zijn er extra activiteiten die nog niet genoemd zijn. Zo doet de vereniging vrijwel altijd mee met de jaarlijkse sterrenkijkdagen, zijn er soms excursies naar sterrenwachten of andere astronomische interessante instituten, doen we mee met een Messier-marathon, etc, etc.

Comments are closed.

Back to Top ↑