Huidige maanstand


Wassende maan
Wassende maan

De maan staat nu in Vissen
De maan is 9 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Vrijdag 24 november: mini-ALV en thema- waarneemavond

Vrijdag 24 november is er weer de jaarlijkse mini ALV. De agenda daarvoor vinden jullie hieronder. Het is tevens een thema- waarneemavond die door de leden zelf kan worden ingevuld. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Agenda Mini Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
1. Opening.
2. Vaststellen contributie
3. Verenigingsavond:

a. wijzigen van vrijdag naar donderdag
b. de aanvangtijd te wijzigen van 20:30 in 20:00

3. Rondvraag.
4. Sluiting.

vrijdag 17 maart algemene ledenvergadering (ALV)

Het bestuur nodigt jullie van harte uit op vrijdag 17 maart de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Voor iedereen is er gelegenheid om vragen te stellen, suggesties aan te dragen of positief kritische opmerkingen te maken. Christiaan Huygens is immers een vereniging van alle leden. Stukken voor de ALV zijn inmiddels per mail naar alle leden gestuurd. Bij afwezigheid s.v.p. melden via de mail: chr.huygens@gmail.com Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur. Na afloop van de ALV zal André Heijkoop nog een praatje van ongeveer een half uur houden over Messierobjecten.

Vrijdag 2 december Thema-/Waarneemavond: Mini-ALV / Astrofoto’s tonen

thumb_astrofotografieNa de mini-ALV worden deelnemers van de Astrovaçance 2016, maar ook andere leden, in de gelegenheid gesteld om foto’s/films te laten zien met daarbij eventueel een toelichting hoe ze gemaakt zijn.

Vrijdag 4 maart Algemene Ledenvergadering

alvHet bestuur nodigt de leden van harte uit op vrijdag 4 maart de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Voor iedereen is er gelegenheid om vragen te stellen, suggesties aan te dragen of positief kritische opmerkingen te maken. Christiaan Huygens is immers een vereniging van alle leden. Bij afwezigheid graag een melding geven aan onze secretaris via de mail: chr.huygens@gmail.com. De stukken voor de ALV zijn via de mail naar alle leden gestuurd. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur. Met vriendelijke groet, Paul Bakker en Roland van Milaan

Vrijdag 6 februari Algemene Ledenvergadering

ALVOp vrijdag 6 februari houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, met de verantwoording van het verenigingsjaar (en dus ook kalenderjaar) 2014. Bij afwezigheid graag een melding geven aan onze secretaris via e-mail: chr.huygens@gmail.com

Back to Top ↑