Huidige maanstand


Jonge maansikkel
Jonge maansikkel

De maan staat nu in Maagd
De maan is 2 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

vrijdag 5 mei Lezing: Maan of Mars, wie wil daar naar toe gaan?

Op vrijdag 5 mei houdt Peter Batenburg een lezing getiteld ‘Maan of Mars, wie wil daar naar toe gaan?’ Batenburg is van jongs af aan al een ruimtevaartenthousiasteling geweest en heeft hobby in werk gezet door Ruimtevaarttechniek te studeren aan de TU Delft en vervolgens voor het International Space Station (ISS) programma te werken in Bremen. Peter is daarnaast actief bij de Nederlandse Vereniging voor de Ruimtevaart (NVR) en internationale ruimtevaartplatforms. Er lijkt momenteel een ‘strijd’ plaats te vinden in de bemande ruimtevaart: gaan we terug naar de Maan of gaan we nu dan toch eens naar Mars? In deze lezing zal Peter Batenburg toelichten wat er allemaal komt kijken bij een missie naar de Maan en naar Mars en of een keuze hiertussen een realistische is. In deze lezing zal er zowel naar de stand van de technologie worden gekeken alsmede naar de veranderende ruimtevaartwereld en achterliggende politiek. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Vrijdag 16 december: lezing over het ecosysteem van de Melkweg

WintermelkwegOp onze laatste verenigingsavond van 2016 op vrijdag 16 december houdt Marijke Haverkorn een lezing over het ecosysteem van de Melkweg. Haverkorn is universitair docent in het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze onderzoekt interstellaire materie en magneetvelden in de Melkweg, met behulp van optische polarisatiemetingen en radiostraling van o.a. de LOFAR telescoop.
De stralende band van de Melkweg, zoals deze ’s nachts aan de donkere hemel te zien is, is bedrieglijk vredig en statisch. In werkelijkheid is de Melkweg, ons sterrenstelsel, een dynamisch en complex systeem. Net als ecosystemen op aarde, bevat de Melkweg vele verschillende onderdelen die allen in complexe wisselwerking met elkaar staan.
Bijvoorbeeld: sterren ontstaan uit enorme, koude gaswolken. Hun straling verhit en ioniseert deze gaswolken, waardoor grote bellen ontstaan, die soms zo groot zijn dat ze uit de Melkweg barsten. Ontploffende sterren aan het einde van hun leven slingeren schokgolven de ruimte in, die weer nieuwe stervorming kunnen induceren. Alle gaswolken zitten ‘vastgevroren’ in een magnetisch veld, wat daardoor grote invloed uitoefent op stervorming en bewegingen van de wolken. Bovendien kunnen deze magnetische velden (zogenaamde) kosmische-stralingsdeeltjes versnellen tot bijna de lichtsnelheid, die op hun beurt dan weer de gaswolken kunnen verhitten.
Zo beïnvloeden alle onderdelen (sterren, gas, magneetvelden, kosmische straling) elkaar om samen het ecosysteem van de Melkweg te vormen. Ik zal in mijn presentatie ingaan op de verschillende onderdelen van de Melkweg en hoe ze door onderlinge wisselwerking ons Melkwegstelsel letterlijk draaiende houden. De zaal is open om 20.00 uur en de lezing begint om 20.30 uur.

Vrijdag 11 november: Lezing ‘Meteoren in al haar schoonheid’

Perseid-MeteorVrijdag 11 november wordt een lezing gegeven genaamd ‘Meteoren in al haar schoonheid’ door Jos Nijland. Als (voormalig) secretaris van ‘Stichting J.C. van der Meulen’ en lid van de ‘Dutch Meteor Society’ (www.vallendesterren.info) promoot Nijland sterrenkunde in zijn algemeenheid met als specialiteit het waarnemen van meteoren. Vanaf 1980 registreert hij meteoren, ongeveer 20.000 tot nu toe, met het blote oog, fotocamera of video. Alle waarnemingen worden gebruikt voor de wetenschap.

Vragen, vragen, vragen
Wat speelt er zich allemaal af buiten onze aarde? Hoeveel sterren en planeten zijn er? Waaruit zijn bouwd? Hoe ontstaan meteoren en waar komen ze vandaan? Wat is een vuurbol? En hoe weten we dit allemaal? Allemaal vragen. De mens is van nature nieuwsgierig en is altijd op zoek naar het onbekende. Meteoren, ook wel ‘vallende sterren’ genoemd, zijn er altijd. Wat zijn het? Waar komen ze vandaan? Welke eigenschappen hebben ze? Soms zie je er meer, soms minder. Het varieert voortdurend. En waar is het nog echt donker? Het is het wachten op het onverwachte. Verschijnt die ene vuurbol, of niet? Of was het toch een UFO?

Expedities
In de afgelopen jaren heeft Jos Nijland deelgenomen aan vele expedities o.a. in China, Roemenië, Frankrijk en Spanje met als doel meteoren(uitbarstingen) te registreren. De vele resultaten hiervan zijn vastgelegd in vele unieke foto’s en videobeelden. Een verhaal aangevuld met een PowerPointpresentatie met veel foto’s, illustraties en filmpjes. De zaal is open om 20.00 uur en de lezing begint om 20.30 uur

Vrijdag 28 oktober: lezing over de zon door Cees Aarnoutse

zonOp vrijdag 28 oktober zal Cees Aarnoutse, al jaren lid van onze vereniging en verdienstelijk amateur-astrofotograaf, een voordracht houden over “de zon met wat zich daar afspeelt en over vast leggen met de camera in de verschillende golflengten en over het waarnemen op zich met welke hulpmiddelen en apparatuur.” Zoals gebruikelijk is de zaal open om 20.00 uur en om 20.30 uur zal Cees beginnen met zijn voordracht.

Vrijdag 14 oktober: lezing over amateurs en komeetwaarnemingen en de Nederlandse Kometenvereniging

kometenOp vrijdag 14 oktober zal een lezing worden gegeven over ‘amateurs en komeetwaarnemingen en de Nederlandse Kometenvereniging’ door Jaap van ‘t Leven. Spreker kwam als vrijwilliger van Volkssterrenwacht Bussloo in de jaren 80 in aanraking met het waarnemen van kometen en meteoren. Sindsdien heeft hij deelgenomen aan talloze expedities en waarnemingsacties over de hele wereld al dan niet in samenwerking met organisaties als NASA en de KNAW. In de 21e eeuw lijkt de rol van de amateur op het gebied van komeet- waarnemingen uitgespeeld. Ontdekkingen vinden bijna alleen nog plaats met geautomatiseerde zoeksystemen en helderheidsbepalingen worden vooral met grote instrumenten uitgevoerd. Jaap van ’t Leven, voorzitter van de Nederlandse Kometenvereniging, laat zien dat amateurs nog steeds kunnen bijdragen aan het onderzoek naar kometen. De zaal is open om 20.00 uur en de lezing begint om 20.30 uur.

Volgende pagina »

Back to Top ↑