Huidige maanstand


Volle maan
Volle maan

De maan staat nu in Boogschutter
De maan is 13 dagen oud
Joe's

Laatste opname van de Zon

Latest image from Helioviewer.org.

Vrijdag 30 november: mini-ALV plus terugkijken op Astrovaçance 2018

Op vrijdag 30 november houden we eerst onze jaarlijkse mini-ALV. De stukken daarvoor krijgen de leden via de mail. Na de mini-ALV worden de deelnemers van de Astrovaçance 2018 in de gelegenheid gesteld om hun belevenissen met de andere leden te delen of foto’s/films te laten zien met daarbij eventueel een toelichting hoe ze gemaakt zijn. Uiteraard kunnen ook andere leden hun (astrofotografie-)resultaten laten zien. De zaal is geopend om 19:30 uur en wij beginnen om 20:00 uur. Dit is dus een half uur eerder dan voorheen gebruikelijk was.

Vrijdag 24 november: mini-ALV en thema- waarneemavond

Vrijdag 24 november is er weer de jaarlijkse mini ALV. De agenda daarvoor vinden jullie hieronder. Het is tevens een thema- waarneemavond die door de leden zelf kan worden ingevuld. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Agenda Mini Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
1. Opening.
2. Vaststellen contributie
3. Verenigingsavond:

a. wijzigen van vrijdag naar donderdag
b. de aanvangtijd te wijzigen van 20:30 in 20:00

3. Rondvraag.
4. Sluiting.

Vrijdag 28 november Lezing sterrenstelsels en donkere materie + mini-ALV

donkerematerieOp vrijdag 28 november is er zowel een lezing als een mini-ALV.  Het is de lezing die oorspronkelijk in juni 2014 stond ingepland en die we nu dus inhalen, de spreker is Loet Janssen. Onze Melkweg en vele andere sterrenstelsels zijn het resultaat van botsingen tussen vroegere kleinere sterrenstelsels. Dit proces vindt nog steeds plaats in het heelal. De simulatie van deze interacties alsook de snelheidsverdelingen in sterrenstelsels laat zien dat er halo’s van extra, zogenoemde donkere, materie aanwezig moeten zijn. Wat donkere materie feitelijk is blijft vooralsnog een vraag. In de presentatie wordt ingegaan op de vorming en evolutie van sterrenstelsels, de rol van donkere materie daarbij en vragen en ideeën die er met betrekking tot donkere materie bestaan. Op deze avond is een mini-ALV (algemene ledenvergadering) gepland. Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom. Zoals gebruikelijk beginnen wij om 20:30 uur.

Back to Top ↑